Ouderraad: terugblikken en vooruitkijken!

3 oktober 2004 0 comments Eylard Wurpel Categories Geen categorie
Spread the love

Ondanks het feit dat het nieuwe jaar slechts twee maanden oud is, en de ouderraad het helaas even zonder haar geliefde voorzitster moet stellen, heeft de raad er inmiddels al twee vergaderingen opzitten. De eerste bijeenkomst stond vooral in het teken van de evaluatie van de kerstviering van 2003.

Op een paar schoonheidsfoutjes na verliepen zowel het traditionele kerstdiner voor de vierde klassen als het kerstontbijt voor de onderbouw voorbeeldig. Alle ouders die schotels voor het diner verzorgden, die soms niet voor die van de onlangs nog met een extra ster beloonde Jonnie de Boer onderdeden, willen wij langs deze weg heel hartelijk bedanken! Niet alleen de schotels waren een lust voor het oog, ook de leerlingen zelf waren prachtig uitgedost, zoals de foto’s getuigen.

Het kerstontbijt onderscheidde zich dit jaar door het Anton Pieck-thema. De door de OR in ijl tempo gefabriceerde “Pieckhuisjes” die het tot de voorpagina van het Bloemendaals Weekblad schopten (zie ook het Kennemer Bulletin), maar vooral ook de zeer aansprekende lezing die door Guido van Rijn werd verzorgd, deden de oude tijden herleven op de school. De leerlingen konden middels een continu draaiende PowerPoint presentatie kennis maken met het werk van de bekende oud-tekenleraar, terwijl de archivaris uitgebreid op het karakter van Anton Pieck inging. De ouderraad wil de heer Van Rijn nogmaals heel hartelijk danken voor zijn boeiende praatje.

In de tweede bijeenkomst, waarbij de schoolleiding was uitgenodigd, kwam onder andere het immer terugkerende discussiepunt over de netheid op school aan de orde. Zowel de rector als conrector beaamden dat dit probleem niet een twee drie kan worden opgelost, maar dat een langere termijn van mentaliteitsombuiging nodig is. Een eerste aanzet zou in de vorm van goede (fleurige) prullenbakken en een gezellige(re) opgeruimde ambiance van de kantine kunnen worden gegeven. Een andere aantrekkelijker klinkende naam voor de ruimte zou wellicht ook een goed idee zijn: het wordt misschien eens tijd om de creatieve geest eens aan het denken te zetten!

De contactouders hebben dit jaar hun (her)intrede gedaan. Met veel enthousiasme hebben een aantal ouders gehoor gegeven aan de oproep van de OR. Om verwarring te voorkomen heeft de OR de volgende functieomschrijving opgesteld.

De contactouder:

  • neemt een ondersteunende functie in voor mentoren;
  • registreert het wel en wee van de klas en meldt dit indien van belang aan de mentor;
  • neemt minstens drie keer per jaar contact op met de mentoren, of frequenter indien nodig;
  • coördineert activiteiten zoals bijv. transport bij excursies, maar ook andere activiteiten die voor hun klas van belang zijn zoals koffies chenken op ouderavonden en dergelijke;
  • onderhoudt contact met de contactpersoon binnen de ouderraad.

Heeft u nog leuke herinneringen, anekdotes of andere wetenswaardigheden over uw vroegere tijd op het Kennemer Lyceum? U kunt ze sturen naar webmaster@aelbertsberg.nl en wij plaatsen ze hier.