Vereniging

Aelbertsberg & Elswout

Aelbertsberg & Elswout is de vereniging van oud-leerlingen en oud-docenten van het Kennemer Lyceum, het voormalige Jac. P. Thijsse Lyceum en de voormalige MMS ’t Kopje. De vereniging heeft als doel om de contacten tussen oud-leerlingen, oud-docenten en oud-medewerkers van deze drie scholen te onderhouden. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  • het verenigen van oud-leerlingen, docenten en oud-docenten van de scholen;
  • het organiseren van bijeenkomsten of reünies voor oud-leerlingen, docenten en oud-docenten;
  • het organiseren van voordrachten en uitvoeringen op verschillende gebieden;
  • het verstrekken van inlichtingen aan leden van de vereniging en aan docenten, medewerkers en leerlingen van het Kennemer Lyceum;
  • het verschaffen van medewerking aan activiteiten van het Kennemer Lyceum waar zulks gewenst is;
  • het onderhouden van een eigen website.

Word lid of donateur!

Om de vele activiteiten te kunnen organiseren zijn we uiteraard op zoek naar nieuwe leden en donateurs. Nieuwe mensen en ideeën houden onze vereniging jong en dynamisch. Wie kunnen zoal lid worden?

Leden van de vereniging zijn natuurlijk de personen:

  • die aan het Kennemer Lyceum, het Jac. P. Thijsse Lyceum of de MMS ’t Kopje onderwijs hebben genoten (men hoeft niet noodzakelijkerwijs het eindexamen aan een der scholen te hebben afgelegd);
  • die als docent of medewerker aan een of meer van de hierboven genoemde scholen verbonden zijn (geweest).

Bestuur

Benno Dinkelaar

Voorzitter

Jacques Ongeboer de Visser, Vice-voorzitter oud-leerlingen vereniging Kennemer Lyceum "Aelbertsberg & Elswout"

Jacques Ongerboer de Visser

Vice-voorzitter

Rob Weerts, Secretaris oud-leerlingen vereniging Kennemer Lyceum

Rob Weerts

Secretaris

Gerard Meyer

Penningmeester

Angélique de Weerd-Mijnlieff

Commissaris Kennemer Lyceum

* Vacature *

Commissaris Jac. P. Thijsse

Annelies Bierenbroodspot

Commissaris MMS ’t Kopje

Michiel Kasteleijn

Commissaris Vrienden Kennemer Lyceum

Tim van der Meij

Ledensecreteriaat

Eylard Wurpel

Communicatie

Iris de Boer-Kleinman

Communicatie

Marjolijn Steegman-van Kappen, Communicatie oud-leerlingen vereniging Kennemer Lyceum "Aelbertsberg & Elswout"

Marjolijn Steegman-van Kappen

Communicatie

Gerjan van Waalwijk van Doorn

Voorzitter lustrumcommissie

Joséphine Hofsté

Lustrumcommissie

Marianne ten Have-de Boer

Lustrumcommissie

Tim van der Meij

Webmaster

Guido van Rijn

Archivaris