Kennemer Lyceum

Over het Kennemer Lyceum

Het Kennemer Lyceum werd in 1920 opgericht als een van de eerste lycea in ons land. De opzet was een school tot stand te brengen waar de vernieuwing van onderwijs en opvoeding ruimte krijgt en waar de aandacht voor de individuele leerling centraal staat. Hoewel het onderwijs door de jaren heen uiteraard vele malen van structuur en karakter is veranderd, wordt deze benadering nog altijd met overtuiging en succes gehandhaafd.

Sedert 1925 is de school gevestigd op een fraaie locatie in een mooi, sfeervol gebouw aan het Adriaan Stoopplein te Overveen. Met de naamgeving van dit plein wordt de mecenas geëerd die destijds de bouw van de school en het tegenover de school gelegen ‘Stoops’-zwembad mogelijk heeft gemaakt. Het architectenbureau Eduard Cuypers, onder leiding van de architect H. Smijtink, is verantwoordelijk voor het ontwerp van het hoofdgebouw. Het werd voor rekening van de toenmalige ‘Vereeniging Kennemer Lyceum’ beter en ruimer ingericht dan volgens de toen geldende normen gebruikelijk was. Zo werden in 1928 de tennisbanen naast de school aangelegd. Werd het gebouw in 1925 betrokken door ongeveer 180 leerlingen, vijf jaar later was dit aantal meer dan verdubbeld. De school bleef door de jaren heen echter gericht op kleinschaligheid. Dat was zo en is ook nu zo.

Tegenwoordig huisvest de school ruim 750 leerlingen. Een tweede gebouw, gesitueerd tussen de sportvelden en de tennisbanen, werd in 1935 opgetrokken. Ook ditmaal tekende het architectenbureau Cuypers voor het ontwerp. Aanvankelijk was deze locatie bestemd om de sedert 1927 aan de school verbonden ‘afdeling voor meer individueel onderwijs’ (AVIO) te huisvesten, alsmede een Montessori-afdeling. De eerstgenoemde afdeling werd echter in 1950 opgeheven, terwijl de Montessori-afdeling het jaar tevoren vertrokken was naar de nabij gelegen buitenplaats ‘Elswout’. Daar werden de Montessori-beginselen verder vorm gegeven onder de naam Jac. P. Thijsse Lyceum. Met deze naamgeving eerde de nieuwe school een befaamde oud-docent van het Kennemer Lyceum: een man die tevens vermaard was om zijn bijzondere populariserende publicaties op het gebied van de biologie.

De vrijgekomen ruimte werd kort daarop betrokken door de reeds in 1906 te Bloemendaal opgerichte Middelbare Meisjesschool (MMS) ’t Kopje. Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag wordt Cuypers’ tweede gebouw met de naam ’t Kopje aangeduid. In 1953 fuseert de MMS met het Kennemer Lyceum en in de jaren zestig keert ook het afgesplitste Jac. P. Thijsse Lyceum in stappen terug naar het Kennemer Lyceum. Er komt uiteindelijk een gemeenschap van drie scholen (Kennemer Lyceum, Jac. P. Thijsse Lyceum en MMS ’t Kopje) tot stand onder de naam ‘Kennemer Scholengemeenschap’. De naam van de huidige schoolkrant ‘Triptiek’ verwijst nog naar die situatie.

De ingrijpende onderwijshervorming die zich eind jaren zestig met de Mammoetwet aankondigt, laat de drie scholen definitief in elkaar opgaan onder de naam ‘Kennemer Lyceum’. In 1973 doen de laatste drie leerlingen van ’t Kopje eindexamen. Het Kennemer Lyceum wordt omgevormd tot een kleinschalige school voor gymnasium, atheneum en havo, gericht op overzichtelijk en kwalitatief goed onderwijs. Naast creatieve en cognitieve vakken speelt ook sport een voorname rol op school. Allicht, want het Kennemer Lyceum beschikt over twee grote sportvelden, een prachtige sporthal met twee zalen en vier eigen tennisbanen. In 2009 is er een verbinding tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw ’t Kopje in de vorm een aula tot stand gekomen. In 2013 zal deze aula worden uitgebreid met enkele extra lokalen en ruimtes voor docenten.

Meer informatie