Oud-leerlingenvereniging Kennemer Lyceum

1 3 4 2 6 5

Welkom op de website van Aelbertsberg & Elswout, de vereniging van oud-leerlingen en oud-docenten van het Kennemer Lyceum, het voormalige Jac. P. Thijsse Lyceum en de voormalige MMS 't Kopje.

De vereniging heeft als doel om de contacten tussen oud-leerlingen, docenten/medewerkers en oud-docenten/oud-medewerkers van deze drie scholen te onderhouden. Dit doet zij onder meer door het organiseren van reünies en het verschaffen van inlichtingen.

Nieuws

Presentatie boek "100 jaar Kennemer Lyceum"

Inmiddels is het jubileumboek 100 jaar Kennemer Lyceum, geschreven door onze archivaris Guido van Rijn, volgens schema van de persen gerold.

In een uiterst geanimeerde bijeenkomst in de aula van het Kennemer heeft Guido het eerste exemplaar aan burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal aangeboden, waarna Josée Koning en Jimmy de Groot een aantal liedjes van Lennaert Nijgh gezongen hebben en Guido tijdens de borrel heel wat boeken gesigneerd heeft.

Een week later heeft Guido het tweede boek aan minister Arie Slob, die overigens een persoonlijk voorwoord geschreven heeft, tijdens een informeel samenzijn op het ministerie aangeboden.

Foto's van beide bijeenkomsten vindt u door hier te klikken en een korte video door hier te klikken.

Inmiddels zijn alle bij voorintekening bestelde boeken verzonden. Mocht u nog een boek willen bestellen, dan kunt u dat doen door € 29,50 over te maken op rekeningnummer NL64 INGB 0002405244 ten name van Aelbertsberg & Elswout onder vermelding van uw naam. U kunt vervolgens op afspraak via info@aelbertsberg.nl het boek doordeweeks op school ophalen. Wilt u het boek opgestuurd krijgen, dan maakt u € 34,- over (boek inclusief verzendkosten) en stuurt u uw adresgegevens naar info@aelbertsberg.nl. Uiteraard is het boek ook in de boekhandel te verkrijgen (ISBN 9789491936258).