Lustrum

Leerlingen voor het Kennemer Lyceum in Overveen voor het 100-jarig jubileum
Leerlingen voor het Kennemer Lyceum voor het 100-jarig jubileum

 

Op zaterdag 11 juni a.s. viert Aelbertsberg & Elswout het 100-jarig bestaan tijdens het 20e lustrum op het Kennemer Lyceum. Ondanks dat de viering door twee jaar coronaperikelen later is dan gepland, is het wat het bestuur betreft beter laat dan nooit! Daarom gaan we deze mijlpaal ouderwets vieren met een uitgebreid feestprogramma.

Deel deze pagina vooral in uw netwerk opdat zo veel mogelijk oud-leerlingen en oud-docenten kunnen worden betrokken bij het lustrum. Wij hopen u allen in groten getale te mogen begroeten!

Voorlopig programma

Onderstaand programma is nog niet definitief en kan nog gewijzigd worden naarmate de planning vordert.

14:00 – Aankomst met koffie en thee
14:45 – Lessen door oud-docenten in hun klassen van Jan Spoelder, Gerard van Krieken, Jacques Koppenol en eventueel anderen…
15:30 – High tea
16:45 – Afscheid van een aantal bestuursleden
17:30 – Benno’s bitterballenborrel
18:00 – Aanvang uitgebreid en feestelijk buffet
20:30 – Aanvang ludiek en luchtig avondprogramma met schoolcabaret door Jacques Koppenol
22:00 – Aanvang disco met Marco de Boer, Jorrit Willigers en Frederik Abas

Uiteraard kunt u gedurende de dag de boeken en dvd zoals getoond in onze nieuwsbrief aanschaffen bij onze archivaris Guido van Rijn.

Kosten entree en onderdelen

Het entreegeld voor het lustrum is € 10,- voor niet-leden en gratis voor leden (dat zijn zij die de contributie 2022 voldaan hebben). De prijzen voor de onderdelen zijn € 15,- voor de high tea en € 25,- voor het buffet, maar als u zowel naar de high tea als het buffet komt betaalt u € 35,- en krijgt u dus € 5,- korting.

Inschrijfformulier

U kunt zich door middel van onderstaand formulier inschrijven voor het lustrum. De inschrijving sluit op zaterdag 28 mei en voor de planning vragen wij u het formulier zo spoedig mogelijk in te sturen. Indien u met meerdere personen wilt komen, dan graag voor eenieder dit formulier apart insturen.

  Volledige naam (verplicht):

  E-mailadres (verplicht):

  Onderdelen (verplicht):

  Contributie (verplicht):

  Gaarne zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op zaterdag 28 mei, het totaalbedrag (de som van het eventuele entreegeld en de kosten voor de onderdelen zoals hierboven weergegeven) overmaken naar ons rekeningnummer NL64 INGB 0002405244 onder vermelding van uw lidnummer of volledige naam.

  Heeft u nog vragen? U kunt ons altijd bereiken via het contactformulier.