Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Lustrum 2022

Kennemer Lyceum Adriaan Stoopplein 7, Overveen, Noord-Holland, Nederland

Algemene ledenvergadering OLV Kennemer Lyceum “A&E” 2022

Kennemer Lyceum Adriaan Stoopplein 7, Overveen, Noord-Holland, Nederland

Agenda Opening / Bestuursmededelingen / Berichten van verhindering / Ingekomen stukken Verslag secretaris ALV d.d. 3 december 2021 Financieel Jaarverslag 2021 Verslag Kascommissie Nieuwe Kascommissie Evaluatie Eeuwfeest d.d. 11 juni 2022 Kostenverloop Eeuwfeest Evaluatie PR Eeuwfeest Boekenvoorraad en –opslag Bestuurswisseling WVTTK / Rondvraag