Stichting Vrienden van het Kennemer Lyceum

De Stichting Vrienden van het Kennemer Lyceum bestaat sinds 2004. In 2011 is de stichting nieuw leven ingeblazen. Namens Aelbertsberg & Elswout heeft de heer Kasteleijn zitting in het bestuur van de stichting.

Doel van de Vrienden van het Kennemer Lyceum

De stichting heeft als doel het verwerven en het beheren van aanvullende financiële middelen die bestemd zijn voor de ondersteuning van het onderwijs op het Kennemer Lyceum en al hetgeen daarmee verband houdt. Daarnaast hebben de Vrienden ook als doelstelling het vinden van partners die kennis, diensten dan wel middelen ter beschikking willen stellen waarmee het Kennemer Lyceum haar doelstellingen kan verwezenlijken.

Meer informatie

Stichting Vrienden van het Kennemer Lyceum

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Vrienden van het Kennemer Lyceum via vrienden@kennemerlyceum.nl.

De Stichting Vrienden van het Kennemer Lyceum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 34206208. Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van het Kennemer Lyceum is NL19 ABNA 0507137558 (IBAN) met ABNANL2A (BIC).